Verduurzaming van uw woning.

 

 

Tegenwoordig kunnen we niet meer om de termen duurzaam en verduurzamen heen. Met de blijvende opwarming van de aarde en de stijgende energieprijzen is verduurzaming van uw woning daarom voor zowel het klimaat als uzelf een goede investering, u maakt uw huis energiezuinig.

Speet installatietechniek kijkt samen met u naar de meest geschikte opties voor het verduurzamen van uw woning. Dit kan onder andere door middel van het plaatsen van een (hybride) warmtepompinstallatie, een zonneboilersysteem en/of zonnepanelen. Door het plaatsen van een of meerdere van deze installaties ontstaat er een kleine energiecentrale in uw eigen woning, u wekt uw eigen energie op. Hierdoor worden er minder fossiele brandstoffen verbruikt en bent u minder afhankelijk van externe energieleveranciers. 

Om verduurzaming te stimuleren zijn er vanuit de overheid vele investeringssubsidies voor duurzame energie en energiebesparing. 

 


 

Warmtepomp installatie:

Een warmtepomp is een installatie waarmee uw woning op duurzame wijze wordt voorzien van verwarming en warm tapwater. De warmtepomp onttrekt middels een buitenunit warmte aan de buitenlucht en geeft deze warmte via een binnenunit af aan het water in de cv leidingen en het tapwater. De warmtepomp pompt de warmte dus van buiten naar binnen. Bij een warmtepomp die wordt gebruikt ter vervanging van een traditionele cv-ketel gaat het om een lucht/water-warmtepomp. Dit systeem bestaat uit een aantal onderdelen die onderling met elkaar geschakeld zijn:

 

- Buitenunit: De buitenunit onttrekt warmte van de buitenlucht en geeft deze warmte door aan de binnenunit. De unit gebruikt een koudemiddel om de buitenlucht van een lage temperatuur naar een hoge temperatuur te brengen. De buitenunit kan op meerdere plaatsen rondom uw woning worden geplaatst.

- Binnenunit: De binnenunit gebruikt de ontvangen warmte om het water voor de verwarming of voor warm tapwater op de juiste temperatuur te krijgen. 

- Boiler: In de boiler wordt het warme tapwater opgeslagen. De boiler kan geïntegreerd zijn in de binnenunit maar kan ook als losse unit worden geplaatst. Dit is per warmtepomp verschillend. 

- Buffervat: Om er zeker van te zijn dat het verwarmingssysteem binnen uw woning altijd beschikt over voldoende verwarmingscapaciteit wordt het verwarmingswater opgeslagen in een buffervat. 


 

Voor een warmtepomp installatie kunt u tussen twee verschillende installaties kiezen. Hierbij gaat het om een hybride warmtepomp installatie en een all-electric warmtepomp installatie.

 

 

Hybride warmtepomp installatie: 

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die bijna het hele jaar uw woning verwarmt. Alleen op koude dagen, rond 7 graden, springt de cv-ketel bij. Op dagen rond de 4 graden neemt de cv-ketel het helemaal over. Ook het sanitair water wordt door de cv-ketel verwarmd. Door een hybride warmtepomp te installeren kan uw gasverbruik tot 70% worden gereduceerd.

 

 

All-electric warmtepomp installatie: 

Bij een all-electric warmtepomp installatie verwarmt de warmtepomp het gehele jaar uw woning en het tapwater. Er is dus geen bijstand van een cv-ketel nodig waardoor u volledig gasloos kan verwarmen.

 

De warmte die een warmtepompsysteem produceert is opgebouwd uit de energie die uit de buitenlucht wordt onttrokken plus de energie die nodig is voor het oppompen. De energie die uit de buitenlucht wordt onttrokken is 'gratis' waardoor alleen de energie die nodig is voor het oppompen onder 'verbruik' valt. Gezien deze installatie werkt op stroom is het ook interessant om een warmtepomp installatie te combineren met een pv-installatie.


Zonneboiler:

Een zonneboiler is een installatie waarbij zonne-energie gebruikt wordt om het tapwater van een woning te verwarmen. Door het verwarmen van het water via een zonneboiler systeem wordt er bespaard op het energieverbruik en vermindert de co2 uitstoot van uw woning. Een zonneboiler bestaat uit één of meerdere zonnecollectoren. Deze zonnecollectoren worden op het dak van de woning geïnstalleerd. In de zonnecollectoren zit een vloeistof die wordt opgewarmd door de zon. Deze temperatuur kan stijgen tot 90 graden. 

 

De vloeistof wordt via een leiding vanaf het dak naar een buffervat gepompt. De vloeistof van het zonnecollectoren geeft via een warmtewisselaar warmte af aan het water in het vat. Dit verwarmde water gaat vervolgens nog door een na-verwarmer. Op deze manier wordt het water continu op een temperatuur van minimaal 60 graden gehouden. Zodra de warme kraan open wordt gezet wordt er warm water uit het vat gehaald. Nadien wordt het vat weer aangevuld met nieuw warm water vanuit de zonnecollectoren op het dak. 


Zonnepanelen:

 

Een zonnepanelen installatie, ook wel pv-installatie genoemd, is een duurzame installatie waarbij zonlicht omgezet wordt tot elektriciteit. Een zonnepaneel zorgt er voor dat zonlicht wordt omgezet in gelijkstroom. Wanneer er meerdere zonnepanelen aan elkaar worden aangesloten ontstaat er een elektrisch circuit van gelijkstroom. Om deze gelijkstroom om te kunnen zetten naar wisselstroom wordt deze via kabels naar een omvormer gebracht. Deze omvormer verandert de gelijkstroom in wisselstroom zodat de energie direct in huis gebruikt kan worden.

 

Bij het opwekken van stroom met zonnepanelen wordt er gebruik gemaakt van een onuitputtelijke energiebron: de zon. In tegenstelling tot het opwekken van energie vanuit fossiele brandstoffen zorgen zonnepanelen voor een verminderde uitstoot van co2.  Daarnaast is de stroom die via zonnepanelen wordt opwekt gratis, hierdoor bent u niet afhankelijk van energieleveranciers en de bijbehorende prijsschommelingen. 

 

De energieopbrengst is afhankelijk van het aantal zonnepanelen die geïnstalleerd worden. Als uw installatie meer stroom opwekt dan de hoeveelheid stroom die op dat moment verbruikt wordt, wordt er teruggeleverd aan uw energiemaatschappij.